Statusni podaci društva

Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o. za leasing vozila i strojeva

Temeljni kapital: 1.000.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Poslovna banka: Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080128553

Adresa: Zelinska 3, 10000 Zagreb

Matični broj: 1262343

Tel: +385 (0)72 37 5010

OIB: 46550671661

Fax: +385 (0)72 37 5030

IBAN: HR9424020061100067576

Uprava

Krunoslav Župan, član

Vladimir Kristijan, član

Predmet poslovanja

1

Poslovi financijskog i operativnog leasinga

2

Poslovi koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima leasinga: posredovanje kod prodaje odnosno prodaja predmeta koji pripadaju leasing društvu po osnovi obavljanja poslova leasinga