Ne propustite ažurirati svoje podatke

Sve što trebate znati o ažuriranju podataka

Donosimo vam odgovore na sva pitanja o ažuriranju podataka – što je ažuriranje, zašto je to  važno za našu suradnju, i, najvažnije, koliko je jednostavno ažurirati podatke.

Što je ažuriranje podataka?

Matični podaci su važni za svaku poslovnu suradnju pa tako i za vašu suradnju s Erste Leasingom. Promijenite li  svoje matične podatke, o tome nas trebate obavijestiti. Mi to zovemo ažuriranjem podataka, a matičnim podacima se nazivaju osnovni odnosno statusni podaci – kao što su npr. naziv poslovnog subjekta, adresa ili sjedište, ime i prezime stvarnog vlasnika / osnivača / zakonskog zastupnika ili klasifikacija prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD). 

Važno je pravovremeno nas obavijestiti i o promjeni kontakt podataka (kao što su telefonski broj, adresa elektronske pošte ili adresa za dostavu pošiljaka u fizičkom obliku) a kako bismo mogli s vama pravodobno komunicirati.

Zašto prikupljamo vaše podatke?

Erste Leasing, kao i sve financijske institucije u Hrvatskoj, ima obvezu ažurirati podatke svojih klijenata u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19) i Općim poreznim zakonom (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20). Također, Ugovorom o leasingu i pripadajućim Općim uvjetima koje ste sklopili s Erste Leasingom, obvezali ste se na ažuriranje matičnih podataka.

Brigom o ažuriranosti  podataka zajedno sudjelujemo u primjeni navedenih zakona na hrvatskom financijskom tržištu te time stvaramo uvjete za sigurno poslovanje.

Kako možemo ažurirati vaše podatke?

Obavijestite nas o promjeni svojih podataka slanjem e-maila na adresu info@ersteleasing.hr, izravnim kontaktom sa svojim skrbnicima ili nas posjetite u jednoj od naših poslovnica. Pregled adresa poslovnica dostupan je na našoj web stranici Kontakt (ersteleasing.hr).

Uočimo li u javno dostupnim registrima da je došlo do promjene podataka koje ne možemo samostalno ažurirati, poslati ćemo vam dopis u kojem ćemo vas obavijestiti o uočenoj promjeni podataka te vas zamoliti da nam potvrdite promjenu te eventulano dostavite potrebnu dokumentaciju kako bi se promjena podataka provela.

Zaista je važno da obratite pažnju na takav dopis jer će u njemu biti istaknuti rokovi kojih se potrebno pridržavati.

Što nam donosi ažuriranje matičnih podataka?

Pravodobnim ažuriranjem vaših podataka moći ćemo nastaviti našu poslovnu suradnju na obostrano zadovoljstvo - moći ćete i dalje nesmetano koristiti ugovorene proizvode i usluge Erste Leasinga, a vaši podaci će biti ažurni i točni.