Prigovori

Informacije o načinu podnošenja prigovora

Smatrate li da vam je u poslovnom odnosu s Erste Leasingom povrijeđeno neko pravo, predlažemo da spornu situaciju pokušate riješiti u izravnom usmenom obraćanju djelatnicima Erste Leasinga. U većini slučajeva na taj način sporna situacija može biti riješena brzo i jednostavno na obostrano zadovoljstvo.

Ako ni nakon razgovora sporna situacija nije riješena, molimo podnesite pisani prigovor što skorije, a najkasnije u roku 30 dana od spornog događaja/situacije (osim ako izrijekom nije ugovoren drugačiji rok), naznačite da se radi o prigovoru i dostavite na neki od sljedećih načina:

E-mail

Pošaljite nam e-mail na adresu vasemisljenje@ersteleasing.hr

Poslovnica Erste Leasinga

Pisani prigovor predajte djelatniku u poslovnici

Pismo

Pošaljite pismo na poslovnu adresu
Erste Leasinga:

Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.
Zelinska 3, 10000 Zagreb

Prigovor treba sadržavati detaljan opis događaja/situacije (sve činjenice i okolnosti uz navođenje relevantnih datuma) kao i dokaz iz kojeg proizlazi da je prigovor osnovan. Ako je opis događaja/situacije i/ili dokaz nepotpun, zamolit ćemo vas da prigovor upotpunite.

Poželjno je da prilikom podnošenja prigovora navedete svoj OIB. 

Trudit ćemo se odgovoriti na vaš prigovor u najkraćem mogućem roku.

Prigovori ujedno doprinose Erste Leasingu da prepozna mogućnosti za poboljšanje kvalitete svojih usluga. Ako odgovor očekujete e-mailom, molimo vas provjerite neželjenu poštu (junk/spam mail) jer postoji mogućnost da odgovor tamo završi.

Neovisno o našem odgovoru/obrazloženju zaštitu vaših interesa možete potražiti pred nadležnim institucijama primjerice centrima za mirenje.

Primatelj leasinga - potrošač sve dodatne informacije o podnošenju prigovora može potražiti u trenutno važećim Općim uvjetima uz ugovore o financijskom leasingu za potrošače.