Akcijska ponuda financiranja vozila Suzuki

Do 30.06.2019., u suradnji s partnerom Auto Salon Toš, pripremili smo akcijske uvjete financiranja Suzuki vozila. Osim navedenih modela leasinga možemo ponuditi i druge modele uz atraktivne uvjete financiranja, a prema vašoj želji i mogućnostima. Za sve upite kontaktirajte nas s punim povjerenjem.

Model 50:50 uz kamatu 0%

Plaćanje

1/2 cijene Pola cijene platite odmah, pola za 12 mjeseci

Kamata
(fiksna u kunama)

0% Trošak obrade ugovora 0,95% nabavne vrijednosti objekta leasinga

Rok financiranja

1 godina Putem financijskog leasinga za modele vozila koje odredi partner

Model 1/3 uz kamatu 0%

Plaćanje

1/3 cijene Trećinu cijene platite odmah, trećinu nakon 12 mjeseci i trećinu nakon 24 mjeseca

Rok financiranja

2 godine Putem financijskog leasinga za modele vozila koje odredi partner

Kamata
(fiksna u kunama)

0% Trošak obrade ugovora 1,75% nabavne vrijednosti objekta leasinga

Dodatna pogodnost: za određene modele vozila koja odredi partner moguće je financiranje uz 0% troška obrade ugovora.

Model 1/4 uz kamatu 0%

Plaćanje

1/4 cijene Četvrtinu cijene platite odmah, četvrtinu nakon 12 mjeseci, četvrtinu nakon 24 mjeseca i četvrtinu nakon 36 mjeseci

Rok financiranja

3 godine Putem financijskog leasinga za modele vozila koje odredi partner

Kamata
(fiksna u eurima)

0% Trošak obrade ugovora 2,45% nabavne vrijednosti objekta leasinga

Model mjesečne otplate

Rok financiranja

od 36 do 60 mjeseci Putem operativnog i financijskog leasinga

Kamata
(vezana uz 3M Euribor)

2,95% Trošak obrade ugovora 0,95% nabavne vrijednosti objekta leasinga

Model otplate

mjesečni Za modele vozila koje odredi partner

Dodatna pogodnost: za određene modele vozila koja odredi partner moguće je financiranje uz kamatu od 3,45% bez troška obrade ugovora.

U slučajevima financiranja fizičkih osoba putem financijskog leasinga isto je ograničeno zakonski definiranim maksimumom za efektivnu kamatnu stopu (EKS) koja ovisi o financijskim parametrima ponude, ali i troškovima kasko osiguranja koje je potrebno uključiti u izračun EKS za pojedinačno vozilo te je moguće da neke ponude neće biti moguće realizirati po navedenim akcijskim ili redovnim uvjetima.

Pošaljite nam upit!

Obratite nam se s punim povjerenjem. Naše prodajno osoblje javit će vam se u najkraćem mogućem roku.