Izmjena općih uvjeta. Saznajte više

Zašto se ne ispostavlja račun R1 za jamčevinu u operativnom leasingu?

Jamčevina po svom karakteru, što proizlazi i iz naziva, predstavlja novčani depozit koji služi kao osiguranje za uredno i pravodobno ispunjenje svih novčanih obveza primatelja leasinga. Uplata jamčevine stoga nije avans za isporuku robe ili usluga (prema Zakonu o PDV-u), već se ona po isteku ugovora o leasingu vraća primatelju leasinga. Primatelj leasinga jamčevinu knjiži kao dugotrajno potraživanje.