Izmjena općih uvjeta. Saznajte više

Što je akontacija kod operativnog leasinga?

Akontacija predstavlja unaprijed plaćeni dio ukupne naknade za leasing koja se razgraničava tijekom perioda financiranja u proporcionalnom iznosu. O dospijeću svakog leasing obroka dio akontacije evidentira se kao trošak kod primatelja leasinga.