Izmjena općih uvjeta. Saznajte više

Kad se plaćanje leasing obroka/rate smatra pravovremeno izvršenim?

Sukladno Općim uvjetima uz ugovore o operativnom/financijskom leasingu, leasing obroci/rate dospijevaju prvog radnog dana u mjesecu. Leasing obroci/rate izraženi su u ugovorenoj valuti, a plaćaju se u kunama prema ugovorenom tečaju na dan plaćanja. Plaćanje leasing obroka/rate smatra se pravovremeno izvršenim ako je izvršeno najkasnije do 15. (petnaestog) dana u tekućem mjesecu. U ovome periodu ne obračunavaju se zatezne kamate.