Izmjena općih uvjeta. Saznajte više

Kad se obračunavaju tečajne razlike?

Ugovoreni leasing obroci/rate kalkulirani su u ugovorenoj valuti, plativo u kunskoj protuvrijednosti prema ugovorenom tečaju na dan plaćanja. Ako na dan plaćanja leasing obroka/rate dođe do promjene tečaja u odnosu na dan izdavanja računa za leasing obrok/ratu, dolazi do tečajne razlike. Ako je tečajna razlika veća od +/- 40,00 kn ispostavlja se račun za tečajnu razliku.

Primatelj leasinga može podmiriti leasing obrok/ratu na način da:

  • plati iznos iskazan na ispostavljenom računu za leasing obrok/ratu. Ako dođe do tečajne razlike primatelj leasinga treba platiti odnosno umanjiti uplatu idućeg leasing obroka/rate
  • plati kunsku protuvrijednost ugovorenog leasing obroka/rate po tečaju na dan podmirenja istog. Ako dođe do tečajne razlike, primatelj leasinga dobiti će račun koji je potrebno samo evidentirati u poslovnim knjigama