Obavijest o mjerama odgode otplate leasing rata/obroka. Saznajte više

Obavijest o mjerama odgode
otplate leasing rata/obroka

Informacije svim klijentima koji bilježe
financijske probleme uzrokovane
pandemijom koronavirusa

Osnovne informacije

Zahtjev za izmjenu ugovora o leasingu (odobrenje odgode plaćanja leasing rata ili obroka) mogu predati svi primatelji leasinga, koji su dosad uredno podmirivali svoje obveze, a čije je ostvarivanje prihoda ugroženo epidemijom virusa COVID-19 i potresom.

Prije predaje zahtjeva važno je da sve eventualne sudionike u konkretnom poslu leasinga (jamce i sl.) upoznate sa svojim zahtjevom za odgodu plaćanja leasing rata/obroka. Ako ostali sudionici u konkretnom leasing poslu nisu suglasni s traženom odgodom plaćanja leasing rata/obroka, nažalost, nećemo moći realizirati vaš zahtjev. Suglasnost sudionika trebat ćete dostaviti po odobrenju svoga zahtjeva

Analizom vašeg zahtjeva i provjerom urednosti u otplati obveza iz ugovora o leasingu prije spomenute krize možemo odlučiti prihvatiti ili odbiti vaš zahtjev, kao i zatražiti da nam dostavite dodatnu dokumentaciju, kojom dokazujete razloge za odgodu.

Budući da su ove mjere namijenjene najugroženijim građanima i poduzetnicima, pozivamo sve primatelje leasinga, koji svoje obveze po ugovorima o leasingu mogu podmirivati redovito, da to i dalje nastave činiti, bez podnošenja zahtjeva za odgodu plaćanja.

Odobravanje svih mjera odgode otplate leasing rata/obroka nakon 30.9.2020. nije moguće.

Koraci

Ispunite obrazac zahtjeva

na internetskoj stranici Erste Leasinga

Dostavite dokumentaciju

kojom dokazujete da su vaši prihodi smanjeni zbog epidemije virusa COVID-19 ili potresa.

Odobrenje Zahtjeva

Erste Leasing će analizirati dokumentaciju i, u slučaju odobrenja zahtjeva, elektroničkom poštom dostaviti primatelju dodatak ugovora o leasingu, kojim se ugovara odgoda plaćanja leasing rata/obroka na određeno razdoblje (financijski leasing 3 ili 6 mjeseci, a operativni leasing 3 mjeseca).

Naknada za izmjenu ugovora o leasingu i obradu ovog zahtjeva se ne naplaćuje.

Dostava potpisanog dodatka

Potpisan i ovjeren dodatak ugovoru o leasingu primatelj leasinga dostavlja elektroničkom poštom u Poslovnicu Erste Leasinga ovisno o svojoj lokaciji, a originale dostavlja naknadno.

Prijevremeni prekid moratorija

Prijevremeni prekid odobrenih mjera na zahtjev primatelja leasinga je moguć ako je takav zahtjev dokumentiran i opravdan. Zahtjevi za prijevremeni prekid odobrenih mjera dostavljeni u Erste Leasing do 10-og u mjesecu, bit će provedeni s narednim mjesecom. Primatelji leasinga koji odluče prijevremeno prekinuti odobrene mjere, neće biti u mogućnosti ponovo zatražiti odobrenje mjera po istoj osnovi.

Produžetak perioda mjera odgode otplate

Erste Leasing omogućio je produžetak mjera postojećih odgoda redovite otplate za dodatnih 6 mjeseci s time da maksimalni ukupan period odgode može biti 12 mjeseci. Mjere je moguće odobriti za primatelje leasinga iz djelatnosti turizma i onih djetatnosti koje su ekonomski povezane uz turizam te za sve autobusne i putničke prijevoznike.

Potrebna dokumentacija je sljedeća:

Bruto bilanca na dan 31.8.2020. godine - za sve pravne osobe, obrtnike i samostalne poduzetnike u sustavu dvostrukog knjigovodstva

Pregled primitaka i izdataka na dan 31.8.2020. godine - za sve obrtnike i samostalne poduzetnike u sustavu jednostrukog knjigovodstva

Tablice Primljenih i danih kredita na dan 31.8.2020. godine

U slučaju postojanja dogovora reprograma duga kod poslovnih banaka, ostalih financijskih institucija i Porezne Uprave treba dostaviti informacije o navedenom

Primatelji leasinga ekonomski vezani uz turizam trebaju dostaviti dokaz o ostvarenju 50% ukupnih godišnjih prihoda 2019. godine u periodu od 1.6. do 30.9.2019. Svu potrebnu dokumentaciju potrebno nam je dostaviti do 15.9.2020. godine.