Obavijest o mjerama odgode otplate leasing rata/obroka. Saznajte više

Obavijest o mjerama odgode
otplate leasing rata/obroka

Informacije svim klijentima koji bilježe
financijske probleme uzrokovane
pandemijom koronavirusa

Osnovne informacije

Zahtjev za izmjenu ugovora o leasingu (odobrenje odgode plaćanja leasing rata ili obroka) mogu predati svi primatelji leasinga, koji su dosad uredno podmirivali svoje obveze, a čije je ostvarivanje prihoda ugroženo epidemijom virusa COVID-19 i potresom.

Prije predaje zahtjeva važno je da sve eventualne sudionike u konkretnom poslu leasinga (jamce i sl.) upoznate sa svojim zahtjevom za odgodu plaćanja leasing rata/obroka. Ako ostali sudionici u konkretnom leasing poslu nisu suglasni s traženom odgodom plaćanja leasing rata/obroka, nažalost, nećemo moći realizirati vaš zahtjev. Suglasnost sudionika trebat ćete dostaviti po odobrenju svoga zahtjeva

Analizom vašeg zahtjeva i provjerom urednosti u otplati obveza iz ugovora o leasingu prije spomenute krize možemo odlučiti prihvatiti ili odbiti vaš zahtjev, kao i zatražiti da nam dostavite dodatnu dokumentaciju, kojom dokazujete razloge za odgodu.

Budući da su ove mjere namijenjene najugroženijim građanima i poduzetnicima, pozivamo sve primatelje leasinga, koji svoje obveze po ugovorima o leasingu mogu podmirivati redovito, da to i dalje nastave činiti, bez podnošenja zahtjeva za odgodu plaćanja.

Koraci

Ispunite obrazac zahtjeva

na internetskoj stranici Erste Leasinga

Dostavite dokumentaciju

kojom dokazujete da su vaši prihodi smanjeni zbog epidemije virusa COVID-19 ili potresa.

Odobrenje Zahtjeva

Erste Leasing će analizirati dokumentaciju i, u slučaju odobrenja zahtjeva, elektroničkom poštom dostaviti primatelju dodatak ugovora o leasingu, kojim se ugovara odgoda plaćanja leasing rata/obroka na određeno razdoblje (financijski leasing 3 ili 6 mjeseci, a operativni leasing 3 mjeseca).

Naknada za izmjenu ugovora o leasingu i obradu ovog zahtjeva se ne naplaćuje.

Dostava potpisanog dodatka

Potpisan i ovjeren dodatak ugovoru o leasingu primatelj leasinga dostavlja elektroničkom poštom u Poslovnicu Erste Leasinga ovisno o svojoj lokaciji, a originale dostavlja naknadno.

Prijevremeni prekid moratorija

Prijevremeni prekid odobrenih mjera na zahtjev primatelja leasinga je moguć ako je takav zahtjev dokumentiran i opravdan. Zahtjevi za prijevremeni prekid odobrenih mjera dostavljeni u Erste Leasing do 10-og u mjesecu, bit će provedeni s narednim mjesecom. Primatelji leasinga koji odluče prijevremeno prekinuti odobrene mjere, neće biti u mogućnosti ponovo zatražiti odobrenje mjera po istoj osnovi.