Želimo vas dodatno obavijestiti da su dana 22.3.2022. godine stupili na snagu izmijenjeni opći uvjeti.

Izmjena općih uvjeta Erste Leasinga na postojeće ugovorne odnose leasinga odnosi se isključivo u dijelu sankcijskih klauzula. Opći uvjeti koji su bili važeći u trenutku sklapanja svakog pojedinog ugovora o leasingu i dalje su u cijelosti na snazi, a dodatno se na ugovorni odnos primjenjuju odredbe o sankcijskim klauzulama iz novih, izmijenjenih općih uvjeta.

Potpuni tekst izmijenjenih općih uvjeta možete pronaći u poslovnicama Erste Leasinga na internetskoj stranici www.ersteleasing.hr, a detaljnije pojašnjenje sankcijskih klauzula nalazi se ovdje.

Obavijest je pisanim putem (poštom preporučeno i/ili elektroničkom poštom) poslana svim primateljima leasinga koji su do 22.3.2022. godine sklopili ugovore o leasingu i čiji ugovorni odnos leasinga traje u trenutku stupanja na snagu predmetnih općih uvjeta.

Želimo napomenuti da su sankcije ili međunarodne mjere ograničavanja instrument kojim se na globalnoj razini nastoji utjecati na i promijeniti aktivnosti ili politike kojima se krši međunarodno pravo i/ili ljudska prava te politike koje ne poštuju vladavinu prava ili demokratska načela.  Odredbe o sankcijskim klauzulama koje se primjenjuju na postojeće ugovorne odnose, ni na koji način ne utječu na financijske obveze iz ugovora o leasingu, već su iste usvojene kako bi se osiguralo da primatelji leasinga, njegovi zaposlenici, rukovoditelji, posrednici, zastupnici, jamci ili protivnici osiguranja ne budu osobe koje krše propise o sankcijama i/ili podliježu sankcijama, niti budu uključene u aktivnosti koje bi ih mogle do svrstavanja u kategoriju osoba koje podliježu sankcijama. Također, u pogledu sankcijskih klauzula ključna je transparentnost što znači da informacije/izjave/jamstva u vezi sankcija dobivene od strane primatelja leasinga, u svakom trenutku moraju biti točne, istinite i ažurirane.