U postupku posrednog nadzora pokrenutom nad poslovanjem društva Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o., Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je dana 22. travnja 2021. godine Rješenje kojim je naloženo otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.

Predmetno Rješenje objavljeno je na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, te je dostupno ovdje.