Uprava i Nadzorni odbor

Uprava


Krunoslav Župan, član Uprave

Krunoslav Župan rođen je 1971. godine u Zagrebu. Nakon završenog Ekonomskog fakulteta, smjer Bankarstvo i financije, profesionalnu karijeru započinje u Trgovačkoj banci te postupno napreduje do mjesta voditelja Profitnog centra za internacionalne klijente. Prelaskom u Erste banku 2001. godine nastavlja karijeru na mjestu direktora Komercijalnog centra Zagreb i direktora Regije Zapad.

Sudjelovao je na nekoliko projekata Erste Grupe, pohađao brojne edukacije i stručne seminare diljem Europe.

Na mjesto člana Uprave Erste Leasinga imenovan je u ožujku 2015. godine te je zadužen za Sektore prodaje i razvoja proizvoda.

Vladimir Kristijan rođen je 21. lipnja 1974. u Zagrebu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije te je profesionalnu karijeru u bankarskom sektoru započeo 2002. godine u društvu Erste&Steiermärkische Bank d.d. na mjestu financijskog zastupnika u Komercijalnom centru Zagreb, Direkcija malih i srednjih klijenata Sektora gospodarstva.

Daljnim razvojem karijere, 2006. godine dolazi na mjesto predsjednika Uprave društva Erste Factoring d.o.o, a od 2007. odlazi na mjesto zamjenika direktora Sektora gospodarstva, direktora Direkcija za male i srednje klijente uz što obavlja i funkciju člana Uprave Erste nekretnina d.o.o. Od 01.02.2010. - 30.06.2014. godine obnašao je funkciju direktora Sektora gospodarstva (nadležan za: direkciju velikih nacionalnih i internacionacionalnih klijenata, direkciju malih i srednjih klijenata, direkciju velikih klijenata grupe, direkciju financiranja nekretnina te Direkciju podrške prodaji).

Tijekom 2014/2015 obavljao je funkciju Predsjednika Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak, a u periodu 2015/2016 sudjelovao je u projektu prodaje portfelja neneplativih kredita na funkciji Direktora Ureda za upravljanje i prodaju portfelja društva Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka.

Sudjelovao je u velikom broju edukacija te bio član Upravnog odbora udruge Hrvatski izvoznici te potpredsjednik European Long-Term Investors Association (ELTI).

Na mjesto člana Uprave Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o. dolazi u kolovozu 2016. godine te je zadužen za upravljanje rizicima, računovodstvo, kontroling, financije, ugovornu dokumentaciju, IT te pravne poslove i usklađenost.


Vladimir Kristijan, član Uprave

Nadzorni odbor

Hannes Frotzbacher

predsjednik Nadzornog odbora

Gerhard Maier

zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Anita Lukin

član Nadzornog odbora

Wilhelm Douda

član Nadzornog odbora

Boris Pivić

član Nadzornog odbora