Mjere pomoći za klijente iz
Sisačko-moslavačke županije

Erste Leasing pripremio je nekoliko različitih mjera pomoći za klijente s područja Sisačko – moslavačke županije koji su pogođeni katastrofalnim potresom. U izravnoj komunikaciji, ovisno o potrebama i okolnostima u kojima se pojedini klijenti nalaze, nastojimo pronaći optimalno rješenje kako bi klijetima pružili odgovarajuću podršku, pa ćemo tako:

  • ukinuti obračun zatezne kamate na sva nepodmirena dugovanja dospjela do 31.3.2021.
  • za period od 1.1. do 31.3.2021. odobriti privremenu obustavu aktiviranja novih instrumenata osiguranja*
  • ukinuti slanje opomena za neplaćena potraživanja do 31.3.2021.

*Odnosi se na klijente, s područja Sisačko-moslavačke županije, kao i klijente iz susjednih županija koji su također pogođeni potresom u prosincu 2020. i to mogu dokumentirati.

Osnovne informacije o
uvjetima i mjerama odgode otplate leasing rata/obroka

Zahtjev za izmjenu ugovora o leasingu (odobrenje odgode plaćanja leasing rata ili obroka) mogu predati svi primatelji leasinga, koji su dosad uredno podmirivali svoje obveze, a čije je ostvarivanje prihoda ugroženo potresom.

Prije predaje zahtjeva važno je da sve eventualne sudionike u konkretnom poslu leasinga (jamce i sl.) upoznate sa svojim zahtjevom za odgodu plaćanja leasing rata/obroka. Ako ostali sudionici u konkretnom leasing poslu nisu suglasni s traženom odgodom plaćanja leasing rata/obroka, nažalost, nećemo moći realizirati vaš zahtjev. Suglasnost sudionika trebat ćete dostaviti po odobrenju svoga zahtjeva

Analizom vašeg zahtjeva i provjerom urednosti u otplati obveza iz ugovora o leasingu prije spomenute krize možemo odlučiti prihvatiti ili odbiti vaš zahtjev, kao i zatražiti da nam dostavite dodatnu dokumentaciju, kojom dokazujete razloge za odgodu.

Budući da su ove mjere namijenjene najugroženijim građanima i poduzetnicima, pozivamo sve primatelje leasinga, koji svoje obveze po ugovorima o leasingu mogu podmirivati redovito, da to i dalje nastave činiti, bez podnošenja zahtjeva za odgodu plaćanja.

Odobrenje zahtjeva za mjere klijentima pogođenim potresom moguće je zatražiti do 30.6.2021.

Koraci

Ispunite obrazac zahtjeva

na internetskoj stranici Erste Leasinga

Dostavite dokumentaciju

kojom dokazujete da su vaši prihodi smanjeni zbog potresa.

Odobrenje Zahtjeva

Erste Leasing će analizirati dokumentaciju i, u slučaju odobrenja zahtjeva, elektroničkom poštom dostaviti primatelju dodatak ugovora o leasingu, kojim se ugovara odgoda plaćanja leasing rata/obroka na određeno razdoblje.

Naknada za izmjenu ugovora o leasingu i obradu ovog zahtjeva se ne naplaćuje.

Dostava potpisanog dodatka

Potpisan i ovjeren dodatak ugovoru o leasingu primatelj leasinga dostavlja elektroničkom poštom u Poslovnicu Erste Leasinga ovisno o svojoj lokaciji, a originale dostavlja naknadno.

Prijevremeni prekid moratorija

Prijevremeni prekid odobrenih mjera na zahtjev primatelja leasinga je moguć ako je takav zahtjev dokumentiran i opravdan. Zahtjevi za prijevremeni prekid odobrenih mjera dostavljeni u Erste Leasing do 10-og u mjesecu, bit će provedeni s narednim mjesecom. Primatelji leasinga koji odluče prijevremeno prekinuti odobrene mjere, neće biti u mogućnosti ponovo zatražiti odobrenje mjera po istoj osnovi.

Također, nastavit ćemo pratiti razvoj situacije na pogođenom području te, prema potrebama, adekvatno reagirati i dati svoj doprinos s ciljem normalizacije života i oporavka cjelokupne društvene zajednice.

Erste grupa je, zajedno sa svojim dioničarima, donijela odluku o izdvajanju ukupnog iznosa od dva milijuna kuna za pomoć područjima stradalima u potresu. Milijun kuna osigurala je Erste banka, u suradnji s članicama svoje grupe u Hrvatskoj, Erste Card Clubom i Erste Leasingom, a dodatnih milijun kuna donirali su njezini dioničari, Erste Group iz Beča i Steiermärkische Bank iz Graza. Ukupni iznos ravnomjerno je podijeljen i uplaćen jedinicama lokalne samouprave: Sisačko-moslavačkoj županiji, Gradu Sisku, Gradu Petrinji i Gradu Glini.